Nieuprawnione wykorzystanie logotypów znanych instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych oraz używanie wprowadzającej w błąd nazwy „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” – takie praktyki spółki KFG zakwestionował Prezes UOKiK. Działania przedsiębiorcy wprowadzały konsumentów w błąd, a ich celem było zachęcenie do ryzykownych inwestycji finansowych. Prezes UOKiK nałożył łącznie 160 tys. zł kar na firmę KFG i jej szefa za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Spółka KFG prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem stron internetowych www.krajowyfunduszgwarancyjny.pl oraz www.kfgsa.pl.  Zachęcała na nich do inwestowania w produkty finansowe powiązanej firmy Obligacje Społeczne P.S.A. Obie spółki sugerowały, że są to „obligacje” lub „obligacje społeczne”, chociaż w rzeczywistości były to oprocentowane pożyczki, których konsumenci mieli udzielać przedsiębiorcy. Spółka Obligacje Społeczne została w czerwcu 2022 r. ukarana decyzją Prezesa UOKiK.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

Spółka KFG na swojej stronie internetowej wykorzystała logotypy Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Funduszu Rozwoju. Używanie znanych logotypów mogło wywołać u konsumentów mylne wrażenie, że oferowane produkty objęte są systemem nadzoru lub gwarancji. Konsument widząc logotypy KNF, BFG, UFG, PFR mógł przypuszczać, że zostały umieszczone za wiedzą i zgodą tych instytucji, co w nieuzasadniony sposób mogło podnosić atrakcyjność prezentowanych produktów. Ta niezgodna z prawem praktyka mogła wpływać na decyzje zakupowe klientów oraz ich przekonanie, że pieniądze zainwestowane w promowany produkt są zabezpieczone.

Ponadto KFG na swojej stronie internetowej oraz na profilu Facebook posługuje się nazwą „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”. Może to wprowadzać konsumentów w błąd, że KFG to podmiot ustawowy działający w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wywoływanie przez spółkę takiego przekonania mogło zwiększać wiarygodność prezentowanej na stronie oferty „obligacji społecznych” i dodatkowo zachęcać do ich kupowania.

– Nieuczciwe praktyki stosowane przez spółkę KFG były podwójnie szkodliwie. Konsumentów  wprowadzano w błąd – produkt oferowany jako tzw. obligacje społeczne był de facto niezabezpieczoną pożyczką o wysokim poziomie ryzyka. Dodatkowo przedsiębiorca bezprawnie używał logotypów instytucji, które nadzorują rynek finansowy, dbają o bezpieczeństwo uczestników, udzielają gwarancji i wsparcia. To nadużycie mogło wpłynąć na decyzje konsumentów, zwiększać ich zainteresowanie promowaną ofertą i sugerować jej bezpieczeństwo – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Kary dla spółki i jej prezesa

Za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów odpowiedzialność finansową poniesie zarówno spółka KFG, jak i jedyny członek jej zarządu, który umyślnie doprowadził do nieprawidłowości. Nałożone kary wynoszą łącznie prawie 160 tys. zł. Zgodnie z sentencją decyzji „Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakłada na

  • KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie kary pieniężne w wysokości (…)” łącznie 89 505 zł
  • „(…) Mateusza Wojciecha Kurczka – członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez przedsiębiorcę KFG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy (…)” kary w łącznej wysokości 70 000 zł.

– Prezes spółki KFG odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu i realizacji strategii firmy. Osobiście angażował się we wszystkie aspekty działalności spółki. Nie ulega wątpliwości, że miał świadomość nieuprawnionego wykorzystania logotypów instytucji finansowych oraz stosowania wprowadzającego w błąd określenia „Krajowy Fundusz Gwarancyjny”.  Dlatego zdecydowałem, że musi za to ponieść osobiście karę finansową – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

UOKiK o działaniach KFG i jej prezesa zawiadomił Prokuraturę Krajową.

 
 

Pomoc dla konsumentów:

Tel. 801 440 220 lub 222 66 76 76 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl
Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie
Rzecznik Finansowy – po odrzuceniu reklamacji przez instytucję finansową

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation