Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy Głównego księgowego w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 67382)

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 8 września 2020 r. – godz. 9:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. PRZYMIERSKA – DĄBROWSKA MAŁGORZATA
 2. ROSZKOWSKA KINGA
 3. RUTKOWSKA KATARZYNA
 4. STYPUŁKOWSKA BEATA
 5. ŻUKOWSKA JUSTYNA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:

 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 9:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
 • przepisów prawa dotyczących rachunkowości
 • przepisów prawa dotyczących finansów publicznych
 • przepisów prawa dotyczących służby cywilnej
 • przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej
 • przepisów dotyczących prawa i postepowania administracyjnego

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Post Navigation