Informacja dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowisko pracy sekretarza kierownika jednostki w Wydziale Prawno-Organizacyjnym w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku (ogłoszenie nr 18332).

 

Termin i miejsce przeprowadzania sprawdzianów:
– 13 grudnia 2017 r. – godz. 10:00,
– Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, Białystok

DO II ETAPU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ ZOSTALI ZAPROSZENI NIŻEJ WYMIENIENI KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WYMAGANIA OKREŚLONE
W OGŁOSZENIU:

 1. CHOMIK NATALIA
 2. DZIAMECKA MAGDALENA
 3. GRABOWSKA AGNIESZKA LIDIA
 4. GRODZKA KATARZYNA
 5. JASIŃSKA MAŁGORZATA
 6. KAMIŃSKA PATRYCJA
 7. KLIMOWICZ LECH ANDRZEJ
 8. KORSAK JOANNA
 9. KOŚCIELAK AGNIESZKA
 10. KOŚCIUK PAULINA
 11. KRAŚNICKA ANNA
 12. LESZCZYŃSKI SZCZEPAN
 13. ŁOZOWSKA KAROLINA URSZULA
 14. PRYZMONT URSZULA
 15. PRZEŹDZIECKI MATEUSZ
 16. SALIŃSKA BARBARA
 17. SAWICKA PAULA PAULINA
 18. STANISZEWSKA DARIA
 19. USZYŃSKA PAULINA

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ:

II ETAP:


 1. SPRAWDZIAN WIEDZY – godz. 10:00 – czas trwania 40 min. – test jednokrotnego wyboru składający się z 20 pytań z zakresu:
  – przepisów prawa dotyczących instrukcji kancelaryjnej

– przepisów prawa dotyczących służby cywilnej

– przepisów prawa dotyczących działalności Inspekcji Handlowej

– przepisów dotyczących prawa i postepowania administracyjnego

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z testu wiedzy – 20 pkt.

 1. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH – przeprowadzany bezpośrednio po sprawdzianie wiedzy – test jednokrotnego wyboru składający się z 6 pytań.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania ze sprawdzianu umiejętności komputerowych – 3 pkt.

Post Navigation