Prawie połowa partii hulajnóg sportowych posiadała nieprawidłowości. Najczęściej wątpliwości wzbudzało wadliwe oznakowanie, w mniejszym stopniu wady konstrukcyjne. Zapoznaj się z wynikami kontroli Inspekcji Handlowej.

Cel kontroli:
Ocena hulajnóg sportowych pod kątem spełniania wymagań bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów , z uwzględnieniem kryteriów zawartych w normach:
• PN-EN 14619:2015-07 Sprzęt sportowy rolkowy. Hulajnogi. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
• PN-EN 14619:2019-11 Sprzęt sportowy rolkowy. Hulajnogi. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Zakres podmiotowy kontroli:
Kontrolami objęliśmy 15 przedsiębiorców:
• 7 placówek sprzedaży detalicznej,
• 8 sklepów wielkopowierzchniowych.

Zakres przedmiotowy kontroli:
Ogółem skontrolowaliśmy 39 partii hulajnóg.

Inspekcja zakwestionowała 18 z 39 partii hulajnóg, co stanowi 46,15 proc. sprzętu.
• 12,82 proc. zbadanych produktów może stwarzać zagrożenie dla konsumentów z powodu wad konstrukcyjnych.
• 41,03 proc. hulajnóg posiadała uchybienia w oznakowaniu (głównie brakowało oznaczeń takich jak określenie klasy hulajnogi oraz ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie).
• 37,50 proc. partii produktów miała niepełne zapisy w
instrukcjach użytkowania.
• W 3 przypadkach bezpodstawnie umieszczono znak CE
(a w dwóch z nich także znaku selektywnego zbierania).
• Tylko w jednym przypadku brakowało instrukcji użytkowania i montażu w języku polskim.

Laboratoryjnie zbadaliśmy 7 próbek hulajnóg. Aż 6 z nich negatywnie przeszło testy:
• w 5 próbkach stwierdziliśmy niewłaściwe rozwiązania
konstrukcyjne (w tym 3 były nieprawidłowo oznakowane)
• w 1 przypadku zakwestionowaliśmy wyłącznie niewłaściwe oznakowanie.

Nieprawidłowości stwierdziliśmy u 10 przedsiębiorców, tj. w 66,67% skontrolowanych podmiotów gospodarczych. Najwięcej uchybień dotyczyło braku oznaczeń (głównie określenia klasy hulajnogi) oraz ostrzeżeń bezpośrednio na produkcie.

W przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości jeszcze w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Rzadziej, przedsiębiorcy wycofali produkty ze sprzedaży do czasu poprawy oznakowania. W jednym przypadku dokonano zwrotu produktu do dostawcy.

Z kolei, partie wadliwe konstrukcyjnie zostały przez kontrolowanych wstrzymane od sprzedaży.

Inspekcja Handlowa wystosowała 7 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zakwestionowanych hulajnóg na rynek o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.

Do UOKiK trafiły akta wszystkich pięciu hulajnóg zakwestionowanych z uwagi na wady konstrukcyjne. W dwóch przypadkach wszczęliśmy postępowania administracyjne. Pozostałe sprawy są na etapie analizy materiału.

PORADY DLA KONSUMENTÓW:

Przy zakupie hulajnogi powinniśmy jasno sprecyzować nasze cele. Inny model wybierzemy kupując dziecku pierwszą hulajnogę, inaczej będzie wyglądał wybór hulajnogi dla starszego dziecka, które już rozpoczęło przygodę z tego rodzaju sprzętem, a jeszcze inny dla osoby dorosłej. Niektórzy traktują hulajnogę jako środek transportu, inni jako sprzęt do relaksu, a jeszcze inni do uprawiania sportu.

Najważniejszej jest jednak bezpieczeństwo użytkowania, dlatego dokonując zakupu sprawdźmy co najmniej, czy:
• określono klasę hulajnogi – klasa A jest przeznaczona dla użytkowników o masie 20 kg-100 kg, klasa B – dla użytkowników o masie 20 kg-50 kg,
• krawędzie hulajnogi, które mogą mieć kontakt z ciałem podczas jazdy są zukosowane, a sztywne i wystające części są odpowiednio zabezpieczone,
• mechanizm składania/rozkładania działa w sposób prosty i bezpieczny,
• mechanizm regulacji wysokości kierownicy w hulajnogach klasy B posiada dwie blokady, z których co najmniej jedna załącza się automatycznie, gdy wysokość jest nastawiana,
• sztyca kierownicy posiada znak minimalnej głębokości jej osadzenia w rurze,
• zakończenia kierownicy zaopatrzone są w uchwyty lub zaślepki,
• pomost ma powierzchnię antypoślizgową,
• koła są zabezpieczone na ośkach przed niezamierzonym odłączeniem,
• hamulec działa skutecznie i płynnie redukuje prędkość, bez nagłego zatrzymania,
• średnica przedniego koła/przednich kół hulajnóg dla klasy B wynosi co najmniej 12 cm,
• na produkcie, opakowaniu lub w instrukcji znajduje się nazwa i adres producenta – wiesz wtedy, kto odpowiada za jakość i bezpieczeństwo.

Przed użytkowaniem pamiętaj, aby:
• szczegółowo przeczytać instrukcję, montażu, użytkowania i konserwacji. Nie wyrzucaj jej,
• sprawdź, czy układ kierowania jest prawidłowo wyregulowany, czy wszystkie części są dobrze zabezpieczone, dokręcone i nieuszkodzone,

Podczas jazdy:
• noś sprzęt ochrony osobistej, w szczególności kask rowerowy, ale także ochraniacze rąk, kolan i łokci (prawnie nie jest to obowiązek, ale zadbaj o swoje bezpieczeństwo),
• zawsze miej założone obuwie,
• unikaj jazdy po zmroku,
• uważaj na mechanizm hamowania, który nagrzewa się podczas dłuższego stosowania – wtedy go nie dotykaj,
• nie dokonuj żadnych zmian niezgodnych z instrukcjami producenta,
• przeprowadzaj regularną konserwację sprzętu.

Więcej informacji zawiera raport Kontrola IH hulajnóg sportowych (PDF)

Post Navigation