Czy jeden z największych w kraju producentów sprzętu do elektronicznego monitoringu – Dahua Technology Poland zawarł zmowę cenową i podzielił rynek razem ze swoimi dystrybutorami. Prezes UOKiK postawił zarzuty sześciu przedsiębiorcom i siedmiu menadżerom. Ponadto spółka Dahua Technology Poland utrudniała przeszukanie w trakcie postępowania wyjaśniającego, za co została na nią nałożona kara 700 tys. złotych.

Dahua Technology Poland to wyłączny importer i dystrybutor hurtowy marki Dahua – znanego światowego producenta sprzętu do elektronicznego monitoringu (m.in. kamer IP i HDCVI, rejestratorów, wideodomofonów czy stacji bramowych i portierskich). Spółka sprzedaje te produkty do swoich dystrybutorów, którzy zajmują się dalszą odsprzedażą hurtową lub detaliczną w sklepach stacjonarnych oraz w internecie. Z informacji uzyskanych przez UOKiK, m.in. podczas przeszukań przeprowadzonych w siedzibach czterech podmiotów, wynika, że Dahua Technology Poland mógł zawrzeć porozumienie ograniczające konkurencję z dystrybutorami swoich produktów: Alpol, Alkam Security, E-commerce Partners, Delta – Opti oraz Techglobal.


Pobierz wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

–  W efekcie podejrzewanej zmowy osoby, firmy czy instytucje mogły zostać pozbawione możliwości zakupu sprzętu do elektronicznego monitoringu taniej niż po odgórnie ustalonych stawkach. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko sześciu przedsiębiorcom i siedmiu menadżerom, którzy mogli być bezpośrednio odpowiedzialni za niedozwolone ustalenia. Za zmowę grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy, a na osoby fizyczne może zostać nałożona sankcja pieniężna do 2 mln zł – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zmowa cenowa

Dowody, które posiada Urząd, pokazują, że już od początku swojej działalności, czyli od 2016 r. Dahua Technology Poland mogła wpływać na politykę cenową dystrybutorów poprzez zobowiązywanie ich do stosowania określonych cen. Ponadto spółka narzucała maksymalny poziom rabatów oraz warunki promocji, jakie mogli stosować jej partnerzy handlowi. W przypadku własnych promocji dystrybutorzy musieli uzyskać zgodę importera. Co więcej, ustalanie cen mogło mieć miejsce również na niższym szczeblu systemu dystrybucji. Prezes UOKiK podejrzewa, że Dahua Technology Poland zwracała się do dystrybutorów o stosowanie przez ich partnerów handlowych ustalonych cen odsprzedaży produktów marki Dahua. Ponadto przedsiębiorca mógł monitorować przestrzeganie narzucanych przez siebie warunków sprzedaży. Sami dystrybutorzy zwracali się do spółki z prośbą o interwencję, jeśli któryś z nich nie stosował się do ustalonych cen. Mogli również kontaktować się bezpośrednio ze sobą w celu wzajemnego dyscyplinowania się.

Podział rynku

Drugim zarzutem, który postawił Prezes UOKiK, jest podział rynku. Istnieje podejrzenie, że w przypadku sprzedaży produktów Dahua, których wartość sprzedaży przekraczała określone przez Dahua Technology Poland progi kwotowe, spółka mogła przyznawać wybranemu dystrybutorowi wyższy rabat na zakup produktów Dahua, a także tzw. ochronę projektową. Inny dystrybutor nie mógł wówczas zaoferować temu samemu odbiorcy konkurencyjnej oferty w zakresie tej samej transakcji.

 

Utrudnianie przeszukania

Ponadto Prezes UOKiK wydał decyzję nakładającą karę pieniężną na Dahua Technology Poland za utrudnianie przeszukania, które miało miejsce u tego przedsiębiorcy w toku postępowania wyjaśniającego. Na początkowym etapie przeszukania (polegającym m.in. na doręczeniu dokumentów upoważniających do przeprowadzenia przeszukania, wyjaśnieniu jego celu i zakresu, wytypowanie zasobów przeszukiwanego, np. telefonów i komputerów do zabezpieczenia) pracownicy Urzędu kilkukrotnie zwrócili się do obecnych przedstawicieli spółki, aby nie informowali jeszcze swoich współpracowników o rozpoczęciu przeszukania. Pomimo tego jeden z menadżerów ostrzegł ich o rozpoczętym przeszukaniu wysałając wiadomości na komunikatorze w telefonie.  

– Działanie menadżera Dahua Technology Poland wyeliminowało efekt zaskoczenia, który jest kluczowy w przeszukaniu, aby pozyskać istotne materiały w sprawie niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Mogło to doprowadzić do zacierania ważnych dowodów, dlatego zdecydowałem o nałożeniu na  spółkę kary finansowej w wysokości 700 tys. zł – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Przypominamy, że Prezes UOKiK może przeprowadzać przeszukania w siedzibach przedsiębiorców, u których mogą znajdować się dowody naruszenia prawa konkurencji. Działania odbywają się za zgodą sądu, natomiast przedsiębiorcy nie są o nich wcześniej informowani. Warunkiem prawidłowego i skutecznego przeprowadzenia przeszukania jest zachowanie elementu zaskoczenia, który pozwala zminimalizować ryzyko potencjalnego niszczenia lub ukrywania dowodów przez pracowników przeszukiwanego przedsiębiorcy. Dlatego  kluczowe jest aby w początkowej fazie przeszukania, informacja o jego rozpoczęciu nie została rozpowszechniona.

Wydana decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Przypominamy, że Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na konkurencja.uokik.gov.pl i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 246
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl
Twitter: @UOKiKgovPL
Znajdziesz nas również na Instagramie: @uokikgovpl


Pliki do pobrania

Post Navigation