Czy jeden z największych w kraju producentów sprzętu do elektronicznego monitoringu – Dahua Technology Poland zawarł zmowę cenową i podzielił rynek razem ze swoimi dystrybutorami. Prezes UOKiK postawił zarzuty sześciu przedsiębiorcom i siedmiu menadżerom. Ponadto spółka Dahua Technology Poland utrudniała przeszukanie w trakcie postępowania wyjaśniającego, za co została na nią nałożona kara 700 tys. złotych.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie przeciwko PayPal. Spółka może stosować niedozwolone postanowienia umowne we wzorcach umów wykorzystywanych w relacjach z konsumentami, za co grozi kara do 10 proc. obrotu. Wątpliwości budzą m.in. niejasne kwestie dotyczące swobody nakładania kar umownych, takich jak blokowanie dostępu do kont, sankcje pieniężne czy wypowiadanie umów.

Czytaj więcej →

Inspekcja Handlowa, na zlecenie Prezesa UOKiK, intensyfikuje kontrole sprzedawców węgla w całej Polsce. Sprawdzonych zostanie kilka tysięcy składów węgla. Celem jest m.in. zwiększenie intensywności monitoringu cen pod kątem zmów przedsiębiorców oraz kontrola legalności ich działania.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym sprawdził opłaty pobierane przez sieci handlowe za usługi świadczone, np. logistyczne lub informatyczne, na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem analizy jest raport, który wskazuje działania sklepów mogące stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Toczą się również postępowania w sprawie praktyk sieci, które mogły wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec mniejszych podmiotów.

Czytaj więcej →