Doprecyzowanie uprawnień dochodzeniowych Urzędu, zwiększenie niezależności organu antymonopolowego, kadencyjność Prezesa UOKiK, a także nowe rozwiązania dotyczące programu leniency. To tylko niektóre zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które weszły w życie 20 maja. Przyjęcie tych rozwiązań jest związane z implementacją unijnej dyrektywy ECN+.

Czytaj więcej →