Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.bialystok.wiih.gov.pl  

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami! 

W zgłoszeniu podaj:

  • adres internetowy strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, informacja dźwiękowa).

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 1 miesiąc.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Data publikacji strony internetowej: 15 grudnia 2014 roku.

Data ostatniej dużej aktualizacji: brak.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • W filmie “Jak wypełnić wniosek ADR” nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych oraz audiodeskrypcji.
  • Nie wszystkie starsze pliki w formacie DOC i PDF posiadają strukturę nagłówków i śródtytułów.
  • W niektórych artykułach występuje wyjustowany tekst.

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowych w Białymstoku nie prowadzi aplikacji mobilnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 28 marca 2023 roku.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

Adres: ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok

Tel./faks: 85 742 80 52, 85 742 80 59

E-mail: inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Piotr Kempisty – Koordynator do spraw dostępności. Możesz skontaktować się z nim mailowo – piotr.kempisty@bialystok.wiih.gov.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 85 742 80 52, numer wewnętrzny 521.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Żelaznej, wolne od barier architektonicznych. Wejście jest możliwe wprost z chodnika – bez schodów i progów. Bezpośrednio za nim znajduje się przedsionek, po którego lewej stronie znajdują się drzwi dla gości prowadzące na korytarze i do sekretariatu. Bezpośrednio za wejściem z lewej strony znajduje się punkt obsługi konsumentów.

Sekretariat znajduje się na parterze, na końcu korytarza prowadzącego od drzwi dla gości prosto i skręcającego w lewo.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na pierwsze piętro prowadzą schody wyposażone w poręcze po obu stronach. W budynku nie ma windy.

W budynku po prawej stronie od drzwi dla gości znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń.

Brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń dla gości można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami możliwa jest przy pomocy pracowników Inspektoratu.

Delegatura w Łomży, ul. Księcia Janusza I/1, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Księcia Janusza. Do wejścia prowadzą schody, wejście pozbawione jest progu. Bezpośrednio za nim, po prawej stronie znajdują się schody prowadzące na I piętro, na korytarz prowadzący do sekretariatu.

Budynek delegatury nie jest dostępny dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe miejsca znajdują się na parkingu Galerii Łomża przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 14a.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zapewniona jest komunikacja na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami możliwa jest przy pomocy pracowników Inspektoratu.

Delegatura w Suwałkach, ul. 1 Maja 13, 16-400 Suwałki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy 1 Maja wyposażone w podjazd dla wózków. Wejście pozbawione jest progu, bezpośrednio za nim, po prawej stronie znajdują się schody prowadzące na I piętro, na korytarz prowadzący do sekretariatu.

Siedziba delegatury na I piętrze nie jest dostępna dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy.

Brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Zapewniona jest komunikacja na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik wychodzi do klienta po zawiadomieniu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku.

Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami możliwa jest przy pomocy pracowników Inspektoratu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku Wojewódzkiego Inspektoratu i delegatur nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku Inspektoratu po prawej stronie od drzwi dla gości znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń.

W budynku Inspektoratu i delegatur nie ma pętli indukcyjnych.

W sekretariacie Inspektoratu i delegatur nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Białymstoku dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wolną od wszelkich barier obsługę interesantów. Istniejące jeszcze bariery zobowiązujemy się usunąć w przyszłości.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – wersja dostępna (PDF, 67,5 KB)