Czy jeden z największych w kraju producentów sprzętu do elektronicznego monitoringu – Dahua Technology Poland zawarł zmowę cenową i podzielił rynek razem ze swoimi dystrybutorami. Prezes UOKiK postawił zarzuty sześciu przedsiębiorcom i siedmiu menadżerom. Ponadto spółka Dahua Technology Poland utrudniała przeszukanie w trakcie postępowania wyjaśniającego, za co została na nią nałożona kara 700 tys. złotych.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK przeprowadził badanie rynku, w którym sprawdził opłaty pobierane przez sieci handlowe za usługi świadczone, np. logistyczne lub informatyczne, na rzecz dostawców produktów rolno-spożywczych. Efektem analizy jest raport, który wskazuje działania sklepów mogące stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Toczą się również postępowania w sprawie praktyk sieci, które mogły wykorzystywać swoją przewagę kontraktową wobec mniejszych podmiotów.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wystosował zastrzeżenia dotyczące koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez spółki ArcelorMittal Poland oraz Moris. Transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na krajowym rynku sprzedaży walcowanych szyn kolejowych do odbiorców końcowych. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Czytaj więcej →

Nieuprawnione wykorzystanie logotypów znanych instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych oraz używanie wprowadzającej w błąd nazwy „Krajowy Fundusz Gwarancyjny” – takie praktyki spółki KFG zakwestionował Prezes UOKiK. Działania przedsiębiorcy wprowadzały konsumentów w błąd, a ich celem było zachęcenie do ryzykownych inwestycji finansowych. Prezes UOKiK nałożył łącznie 160 tys. zł kar na firmę KFG i jej szefa za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

Czytaj więcej →

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża w portach w Gdańsku i Gdyni. W związku z tą sprawą pracownicy Urzędu, przy wsparciu Policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukanie w siedzibach trzech spółek.

Czytaj więcej →