Struktura

Wojewódzkim inspektoratem Inspekcji Handlowej w Białymstoku kieruje Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku przy pomocy Zastępcy, dyrektorów delegatur oraz kierowników komórek organizacyjnych.

W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  • Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług (PU),
  • Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Usług (ŻG),
  • Wydział Prawno-Organizacyjny (PO),
  • Sekretariat Stałego Sądu Polubownego (SK),
  • Wydział Budżetowo-Administracyjny (BA),
  • Delegatura Inspektoratu w Łomży (DŁ),
  • Delegatura Inspektoratu w Suwałkach (DS).

Delegatura w Łomży obejmuje zasięgiem działania: miasto na prawach powiatu Łomża, powiat łomżyński, powiat kolneński, powiat wysokomazowiecki, powiat zambrowski oraz z powiatu grajewskiego gminy: Szczuczyn, Wąsosz i Radziłów.

Delegatura w Suwałkach obejmuje zasięgiem działania: miasto na prawach powiatu Suwałki, powiat suwalski, powiat augustowski, powiat sejneński oraz z powiatu grajewskiego gminy Grajewo (miejska i wiejska) oraz Rajgród.