Kierownictwo

p. o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

Bogdan Janusz Dobrzyński

Tel./faks: 85 742 80 52
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Inspektoratu w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30
środa: 7:30-16:00

 

Dyrektor Delegatury w Łomży:

Anna Frankowska

Tel. 86 216 51 54
Faks: 86 216 72 55
lomza@bialystok.wiih.gov.pl

 

Dyrektor Delegatury w Suwałkach:

Krystyna Sepko

Tel. 87 566 48 37
Faks: 87 566 47 21
suwalki@bialystok.wiih.gov.pl

 

p. o. Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług:

Aneta Fiedoruk

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 561
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

p. o. Naczelnika Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Usług:

Urszula Wojtulewicz

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 571
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego:

Leszek Mironiuk

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 521
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

p. o. Głównego Księgowego:

Janina Jelińska

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 541
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego:

Bogdan Janusz Dobrzyński

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 561
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl