Kierownictwo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

Helena Łazowska

Tel./faks: 85 742 80 52
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są w siedzibie Inspektoratu w godzinach:

  • Poniedziałek: od 800 do 1500
  • Wtorek: od 800 do 1500
  • Środa: od 1200 do 1600
  • Czwartek: od 800 do 1500
  • Piątek: od 800 do 1500

 

Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Białymstoku:

 

Tel./faks: 85 742 80 52
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Dyrektor Delegatury w Łomży:

Anna Frankowska

Tel. 86 216 51 54
Faks: 86 216 72 55
lomza@bialystok.wiih.gov.pl

 

Dyrektor Delegatury w Suwałkach:

Krystyna Sepko

Tel. 87 566 48 37
Faks: 87 566 47 21
suwalki@bialystok.wiih.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług:

Bogdan Dobrzyński

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 561
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Usług:

Alicja Tchórznicka

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 571
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego:

Leszek Mironiuk

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 521
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Główny Księgowy:

Bożena Poznańska

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 541
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl

 

Przewodniczący Stałego Sądu Polubownego:

Bogdan Dobrzyński

Tel./faks: 85 742 80 52 wewn. 561
inspekcja.handlowa@bialystok.wiih.gov.pl