USTAWA Z DNIA 15 GRUDNIA 2000r. O INSPEKCJI HANDLOWEJ
/jedno. tekst: Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 219/
oraz akty wykonawczeINNE AKTY PRAWNE
STANOWIĄCE O KOMPETENCJACH INSPEKCJI HANDLOWEJStan prawny na dzień 02.01.2010r.