Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2018

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiot ADR za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Inspektoratu w 2013 r.